Naše životní i firemní hodnoty:
ÚCTA, RESPEKT a POKORA

Projektové řízení – dejte lidem do rukou potřebné nástroje

Obor stavebnictví v CZ zatím neprošel tolik potřebným procesem digitalizace. Nastupující generace manažerů dostává malou podporu procesů a řeší nekončící operativu. Generace specialistů z polistopadové doby odchází na zasloužený odpočinek a s nimi i zkušenosti, mnohdy dané pouze v jejich hlavách. Výsledkem je obava společností z budoucnosti a nedostatku kvalifikovaných lidí. Máme za sebou zkušenosti s vedením největších projektů v TZB v České republice i na Slovensku. Všechny jsme dokončili, žádný nebyl po termínu ani mimo plánované náklady či výnosy. Dokážeme Vás nasměrovat k řešení, které povede k udržitelnosti i atraktivitě profese projektmanažer nebo stavbyvedoucí.

 

Projektové řízení – dejte lidem do rukou potřebné nástroje

Obor stavebnictví v CZ zatím neprošel tolik potřebným procesem digitalizace. Nastupující generace manažerů dostává malou podporu procesů a řeší nekončící operativu. Generace specialistů z polistopadové doby odchází na zasloužený odpočinek a s nimi i zkušenosti, mnohdy dané pouze v jejich hlavách. Výsledkem je obava společností z budoucnosti a nedostatku kvalifikovaných lidí. Máme za sebou zkušenosti s vedením největších projektů v TZB v České republice i na Slovensku. Všechny jsme dokončili, žádný nebyl po termínu ani mimo plánované náklady či výnosy. Dokážeme Vás nasměrovat k řešení, které povede k udržitelnosti i atraktivitě profese projektmanažer nebo stavbyvedoucí.

 

Prodeje nebo nákupy firem – vyslovte tuto možnost před námi

Než se rozhodnete najmout si profesionálního prodejce s ”mnoha zkušenostmi a referencemi”, zamyslete nad tím, zda by pro Vás nebyla zajímavá úplně jiná cesta poznání.

Skutečné pocity a obavy někoho, kdo si to vše prožil sám, osobně. Bez potřeby cokoliv zastírat nebo Vám něco radit.

Máme svůj pohled na věc, zažili jsme roli prodávajícího i kupujícího, byli jsme i v roli subjektu, který byl předmětem prodeje a následné dvojí adaptace. Pod vedením finančního investora i v korporátní kultuře.

Nabízíme Vám unikátní zkušenosti, které mohou být významným prvkem rozhodování přímo ve Vašem konkrétním případě. Zkušenosti dvojice lidí, za kterými je 26 let praxe ve všech stupních řídících funkcí, včetně statutárních a vlastnických.

Prodeje nebo nákupy firem – vyslovte tuto možnost před námi

Než se rozhodnete najmout si profesionálního prodejce s ”mnoha zkušenostmi a referencemi”, zamyslete nad tím, zda by pro Vás nebyla zajímavá úplně jiná cesta poznání.

Skutečné pocity a obavy někoho, kdo si to vše prožil sám, osobně. Bez potřeby cokoliv zastírat nebo Vám něco radit.

Máme svůj pohled na věc, zažili jsme roli prodávajícího i kupujícího, byli jsme i v roli subjektu, který byl předmětem prodeje a následné dvojí adaptace. Pod vedením finančního investora i v korporátní kultuře.

Nabízíme Vám unikátní zkušenosti, které mohou být významným prvkem rozhodování přímo ve Vašem konkrétním případě. Zkušenosti dvojice lidí, za kterými je 26 let praxe ve všech stupních řídících funkcí, včetně statutárních a vlastnických.

Stavby pro vlastní účely – investujte a šetřete zejména sami sebe

Vlastnosti budov, které se chystáte postavit, vznikají v ranné fázi úvah a projektování. Vaše představy a očekávání je podle nás dobré propojit s technickou realitou hned na začátku. Ušetří Vám osobní čas a nechtěné emoce, spojené se zklamáním v době realizace, případně po zabydlení. Zejména pak kombinace moderních technologií bez vzájemných vazeb způsobuje, že většina zařízení nefunguje z pohledu běžného uživatele dobře. Zkusme se nad tím zamyslet společně a to hned na začátku.  Získáte tak jasnou představu o tom, jak může být Vaše budova užívána.

Levné řešení není cílem žádného strategického investora. Nabízíme možnost pohledu na více kritérií hned na začátku, aby tak nízká cena nebyla jediným dosaženým parametrem.

Stavby pro vlastní účely – investujte a šetřete zejména sami sebe

Vlastnosti budov, které se chystáte postavit, vznikají v ranné fázi úvah a projektování. Vaše představy a očekávání je podle nás dobré propojit s technickou realitou hned na začátku. Ušetří Vám osobní čas a nechtěné emoce, spojené se zklamáním v době realizace, případně po zabydlení. Zejména pak kombinace moderních technologií bez vzájemných vazeb způsobuje, že většina zařízení nefunguje z pohledu běžného uživatele dobře. Zkusme se nad tím zamyslet společně a to hned na začátku.  Získáte tak jasnou představu o tom, jak může být Vaše budova užívána.

Levné řešení není cílem žádného strategického investora. Nabízíme možnost pohledu na více kritérií hned na začátku, aby tak nízká cena nebyla jediným dosaženým parametrem.

Spolufinancování Vašich projektů – získejte více svého osobního času

Nosíte v hlavě myšlenky, které nezapadají do trendu ”moderní start-up firma”? Řešíte, jak připravíte příslušné podklady co nejlépe tak, jak jej trh v této oblasti očekává? Naše zkušenosti a vazby na zdroje financování obvykle umožňují nalézt pro Vás nejvhodnější kombinace pro rozjezd nebo změnu předmětu podnikání.

Využijte příležitosti s nápadem přijít, budeme pro Vás rovnocenným partnerem, možná i vítaným oponentem.

Spolufinancování Vašich projektů – získejte více svého osobního času

Nosíte v hlavě myšlenky, které nezapadají do trendu ”moderní start-up firma”? Řešíte, jak připravíte příslušné podklady co nejlépe tak, jak jej trh v této oblasti očekává? Naše zkušenosti a vazby na zdroje financování obvykle umožňují nalézt pro Vás nejvhodnější kombinace pro rozjezd nebo změnu předmětu podnikání.

Využijte příležitosti s nápadem přijít, budeme pro Vás rovnocenným partnerem, možná i vítaným oponentem.

Investice do nemovitostí v Anglii – získejte další aktivum

Nemovitosti mimo Českou republiku případně Evropu lze získat vícero způsoby. My sami jsme si od roku 2010 odzkoušeli na více projektech v Maidenheadu a Bristolu, že to je možné i bez složitého řetězce prostředníků. Nemovitost Vám vybereme, koupíme, opravíme a zajistíme nájemníky. Případně jiný způsob, podle individuální konzultace.

Investice do nemovitostí v Anglii – získejte další aktivum

Nemovitosti mimo Českou republiku případně Evropu lze získat vícero způsoby. My sami jsme si od roku 2010 odzkoušeli na více projektech v Maidenheadu a Bristolu, že to je možné i bez složitého řetězce prostředníků. Nemovitost Vám vybereme, koupíme, opravíme a zajistíme nájemníky. Případně jiný způsob, podle individuální konzultace.