Naše životní i firemní hodnoty:
ÚCTA, RESPEKT a POKORA

Smysl a vize firmy

Předávání získaných zkušeností a znalostí formou poradenství, mentoringu nebo obchodní spolupráce

Prodej podílu ve firmě nebo generační výměna managementu – tento krok zažije drtivá většina majitelů firem maximálně jedenkrát za život. My jsme to zvládli již dvakrát a vždy se splněným byznysplánem!
S námi můžete využít zkušenosti lidí, kteří v roli spoluvlastníků a výkonných manažerů zvládli prodej firmy nejprve finančnímu, následně strategickému investorovi s korporátní strukturou. 

Spolutvorba a podpora nastavení potřebné organizační struktury, interních procesů a rolí u rostoucích organizací, pravidelný dohled nad dalším rozvojem

Aplikace moderních a dostupných technologií v běžných činnostech lidí. S cílem ulehčit jim práci – řešení s krátkou dobou realizace, která generují nové příležitosti u zaběhlých postupů

Investice do společných podniků v oblasti správy nemovitostí v České republice a Velké Británii – vytvoření aktivního příjmu pro spoluinvestory

Výkon činnosti autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

Firemni strategie - řekněte, kam chcete směřovat

Každá doba přináší potřebu ověřovat si strategické kroky v reálném byznyse. Diskuze nad strategií přináší rychlejší odhalení příležitostí i hrozeb, než jejich objevování při vlastní implementaci. Je překvapivé, jak tato celkem známá poučka je v reálném životě nahrazena pokusy a omyly. Ve Vaší organizaci s námi nastavíte efektivní systém a funkční pravidla podle skutečných potřeb. Nabízíme zde vlastní zkušenosti i „selský“ rozum.

Možnost konzultace – mluvte o svých představách

Nabízíme Vám možnost konzultovat s námi směry strategického rozvoje Vaší firmy. Víme, že někdy pouhá možnost vyslovit své sny a vize vede k jejich následnému úspěšnému naplnění. Diskuze je v tomto případě osvědčený způsob.

Inovativní řešení – vyslovte své nápady

Moderní technologie mohou lidem práci ulehčit. Chytrá zařízení používáme každý den, zatímco v práci jen v omezeném množství. Důvodem je složitost tzv. implementace spojená s obavou o skutečný výsledek.

Máme zájem o vzájemnou diskuzi inovativních řešení, která jsou neotřelá a mnohdy překvapivě jednoduchá. Mnoho našich nápadů jsme buď přímo úspěšně realizovali anebo někomu dalšímu doporučili

Inspirace ke spolupráci – dejte šanci nalézt vhodné partnery

Zkuste nám dát vědět, osobně se s Vámi na hodinu setkáme a probereme Váš námět ke spolupráci. Pokud najdeme smysl dalšího pokračování ve formě partnerské spolupráce, dohodneme se společně na podmínkách. V opačném případě se vzájemně obohatíme novými pohledy nebo názory. Zatím to nikdy nebyl ztracený čas, přesto a nebo právě proto jej investujeme bez finančních nároků.

S námi nastavíte systém a pravidla v organizaci podle skutečných potřeb.

Můžeme Vám pomoci s prodejem nebo koupí Vaší firmy. Pomůžeme Vám také vyřešit spolufinancování Vašich projektů. Podívejte se, jak Vám můžeme pomoci.